APV

 

ARBETE PÅ VÄG

SIK Kompetenskrav Arbete på väg

- nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-, service- och arbetsfordon inkl fordon med skyddsfunktion

- nivå 3A: Kompetenskrav för utmärkningsansvariga

- nivå 3B: Kompetenskrav för trafikdirigering vid vägarbete

- nivå 4: Kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik- och skyddsanordningar

MUEK AB, Timmervägen 73, 921 33 LYCKSELE 070-535 11 77 070-535 35 86 info@muek.com