YKB

 

YRKESKOMPETENSBEVIS

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan även delas upp i max fem delkurser som ska omfatta minst sju timmars undervisning

MUEK AB, Timmervägen 73, 921 33 LYCKSELE 070-535 11 77 070-535 35 86 info@muek.com