YKB

Timmervägen 73,

921 33 LYCKSELE

YKB - Yrkeskompetensbevis

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan även delas upp i max fem delkurser som ska omfatta minst sju timmars undervisning

DOKUMENT ATT LÄSA

Copyright © All Rights Reserved